Linija za proizvodnju peleta od stajnjaka

Mašine i oprema potrebna za proizvodnju peleta:

Separator

Protiv strujne mašine

Sušare

Spremnik suvog materijala

Peletirka

Hladnjak sa vibro sitom

Varilica

Metalorad doo Valjevo, u 2017. godini kao proizvodjač linija za proizvodnju peleta od drveta dobija predlog od potencijalnih kupaca da napravi liniju za proizvodnju peleta od kokošijeg stajnjaka.

U 2018.godini instalira prvu liniju za peletiranje kokošijeg stajnjaka kao organskog đubriva.

Tim ljudi iz Metlorada doo ulazi u taj projekat i uspešno ga rešava.

Dobijeni pelet se salje na Poljoprivredni fakultet Beograd od koga se dobija sertifikat da pelet zadovoljava uslove kao organsko djubrivo.

Pelet od stajnjaka kao organsko đubrivi može naći primenu za đubrenje zasada malina i kupina, voćnjaka kao i za đubrenje pašnjaka i ostalih useva…

Linija za peletiranje stajnjaka radi na sledećem principu:

1

U separator se ubacuje stajnjak u kome se iz njega izdvaja – cedi veliki procenat vode.

2

Tako polusuv stajnjak odlazi u protivstrujnu mešaonu u kojoj se meša sa drugim organskim elementima (ako je to potrebno).

3

Tako izmešan stajnjak odlazi u sušaru u kojoj se suši (od 10 – 18% vlage) i steriliše na odredjenoj temperaturi.

4

Sušara dobija toplotnu energiju iz kotla koi je obično na čvrsto gorivo.Kontrola temperature u sušari se očitava na digitalnom kontrolnom ormaru(ulayna i izlazna temp.).

5

Zaprljan vazduh i gasovi iz sušare odlaze čisti u atmosferu tako što se prečišćava u vodenom filteru.

6

Iz sušare pelet odlazi u spremnik suvog materijala iz koga odlazi u peletirku na peletiranje.

7

Hladjenje tek dobijenog peleta se odvija u hladnjacima za pelet iz kojih se preko vibro sita puni u PVC džakove koje varimo na za to predvidjenim varilicama.

8

Celi procesom proizvodnje peleta od kokošijeg stajnjaka se upravlja i kontroliše sa jednog mesta, sa za to specijano napravljenog komandnog ormara.

Sve ove mašine su medjusobno povezane raznim trakastim i spiralnim transporterima, komandni ormar.